Prijava
 1.    

  Misliti i srati

  Radnje koje se dovode u vezu, ili čak svode na isto, kod političara i kvazifilozofa.

  "Mislim da ćemo zaustaviti rast kamata na kredite građana u narednom periodu. Naša stranka je to uvrstila među prioritete."

  "Eh, misliti i srati nije isto."

 2.    

  Misliti i srati

  Ova izreka je totalna suprotnost izreci obrni – okreni ( vidi moju definiciju ) i naglašava da nije svejedno koja će se odluka doneti jer će različite odluke imati različite posledice.

  See you