Prijava
   

Mlatač

Vrlo dugačka motka, služi za mlaćenje (obaranje) plodova sa visokih stabala.
Mlatačem se najčešće mlate orasi, šljive i jabuke koji se kasnije skupljaju sa tla.

Takođe,u ruralnim krajevima i sinonim za muški polni organ.