Prijava
   

Model za "Pre"

Talentovano ružna osoba.

- Si vido onu rugobu Uršku?
- Brate, ona je u Sloveniji model... za "pre operacije"!!!