Prijava
   

Moderno robovlasništvo

Kada država pozajmljuje novac od raznih medjunarodnih fondova a poslušni gradjani ga vraćaju, sa kamatom normalno.