Prijava
   

Motoraši

Krajnje ekstravagantni ljudi koji jašu motocikle.Dele se u dve grupe:
-Oni koji su već padali;
-Oni koji će tek pasti.

Izeš motoraša koji nikad nije pao s motocikla.