Prijava
   

Možda su u šumi

Izraz koji se koristi u situacijama kada više ponestane mogućnosti za nabrajanje. Prvobitno nastao od fazona kada su se partizani krili od švaba,jedan partizan je u bunaru i čuje glasove izvan.
''Možda su u bunaru!'', reče jedan, a drugi ponovi za nim ''Možda su u bunaru!''.
Treći kaže:''Možda su u šumi'', a partizan dobacuje iz bunara ''Možda su u šumi!''

Sede četiri neznalice na stepeništu i jedan pita:
''E, brate šta su to biološki edifikatori?''
Drugi će:''Ne'am pojma, možda su to neke gliste.''
Treći:''Ma de, možda je to neka karakteristika životinja...''
Četvrti:''Ma,e a možda su u šumi...''