Prijava
   

Može kamion da povuče!

Kada se oduševite jačinom ili kvalitetom nečega...

Mnogo jaka pesma, može kamion da povuče!
Mnogo jaka rakija, može kamion da povuče!
Itd.