Prijava
   

Mrkovićizam, mrkonjičarenje, mrkonjiše, mrkanje

Izraz za obećanje koji lepo, a koje konstantno ne ostvaruje osoba koja ga daje.

1. Mrkonjisao je da će me oženiti.
2. Izmrkonjili su da ću dobiti kola za osamnaesti.
3. 10 godina mrkonje da će ubiti Bin Ladena.