Prijava
   

Mrtvećina

Meso mrtve životinje ili životinje koja je pred smrt, najčešće zbog neke bolesti, ali i zato što se šlogirala ili sl. Najčešće svinje. Preneseno, meso kome je istekao rok trajanja.

Kod mene u Banatu sam izraz čuo od seoskih Roma koji su skupljali ove životinje i verovatno koristili za ishranu. Skoro naleteh na donji primer kao komentar na nekom portalu...

Kod nas u kući se ne jedu industrijske mesne preradjevine, naročito ne one srpske proivodnje od uvezene smrznute mrtvećine iz EU kojoj je prošao rok. Isključivo kućna manufaktura sa kontrolom kvaliteta od stadijuma prase/june/jagnje/pile pa do tanjira.

Komentari