Prijava
   

mundjati

Pričati narazumljivo onom u društvu nekoga ko ima svo pravo da čuje šta pričate. To da li vas onaj kome pričate razume mundjanju je sasvim nebitno. Ukoliko mundjanje koriste žene onda je to domundjavanje.

Mmmamrrdmmmdjmhaff