Prijava
   

Mušica ili semenka od lubenice

Jedna od večtih dilema starijih osoba kada uzmu ubijač za muve.

Deda(drži ubijač za muve): E, jesu dosadne ove muve!(pljas,pljas,pljas) I tvrde, gledaj ne mogu da je ubijem.

Ja: Deda, čini mi se da je to semenka od lubenice, malopre su tu jeli na stolu.

Deda: Ako, ako što je sigurno, sigurno.

Komentari