Prijava
   

Muškarac

Onaj ko sanja da bude lep koliko njegova majka misli da jeste, želi da ima novca onoliko koliko njegova deca misle da ima, voleo bi da ima onoliko žena koliko njegova supruga misli da ima.