Prijava
   

Načetovana

Moderni, interaktivni, pandan načitanoj. Usavršena sposobnost elektronske komunikacije do nivoa doktorata.

- Bistra ova tvoja mala !?
- Maa, načetovana...

Komentari

Валјда пандан, јебогапатак.
Плус

Četri četerke častile. Čestitam.