Prijava
  1.    

    (nad)Realni aikido

    Borilačka veština koja gubi pred realnim hladnim ili vatrenim oružjem.