Prijava
   

Nekorektnost političke korektnosti

Činjenica da je politička korektnost zapada samo moderni mit na koji se pozove jedino onda kada je to podobno, jer je u nekim sferama prenaglašena, dok u drugim slučajevima uopšte ne postoji.

- U prošloj firmi sam bio pretrpan poslom, radio sam kao crnac a drugi su kupili zasluge za moj rad i zato sam otišao.
- Molim? Kako možeš da govoriš tako o našoj crnoj braći? Koji si ti pećinski čovek...

----------------------------------------

- Dobar dan. Želeo bih da otvorim račun u vašoj banci. Da li je to moguće?
- Dobar dan. Naravno da je moguće, osim ako niste Rus.
- Ne, ja sam iz Srbije.
- To je isto.

Komentari

Добри примери. +