Prijava
   

next-next-finish

Instalacija programa u kojoj se od korisnika traži da nekoliko puta stisne dugme <next> da bi došao do poslednjeg ekrana gde ga trijumfalno čeka dugme dugme <finish> za kraj instalacije.

Ma kakav 'crack', samo stiskaj next-next-finish i mora da radi!