Prijava
   

Nisi ni ti sav svoj

Ironičan komentar šizofreničara drugome šizofreničaru tijekom žustre rasprave.