Prijava
   

Nogari

Krute noge antitalenta za trčanje. Levom ne zna ni u kadu, a desna mu služi da ne bude bogalj.

- Menjaj ga, šta zna glavonja od dva metra šta je lopta.. Menjaj ga dok nije polomio te nogare!