Prijava
   

O mirisima ne vredi raspravljati

Tvoj glavni argument kad se neko pobuni što si gadno prdn'o.

De odoribus non disputandum est!

Komentari

Pogrešio si mesto prezenta jednine pomoćnog glagola esse!

De odoribus non est disputandum!

O, ne, izgleda da su me pogrešno učili sve četiri godine u Filološkoj gimnaziji!

To ti je prevođenje latinske sintakse na anglosaksonsku. Sećaš li se prve lekcije iz latinskog? Da li je prva rečenica koju si čuo glasila "Puella pulchra est" ili "Puella est pulchra"?

Ok... ne sumnjam u tvoj kredibilitet, ali tvrdiš li da je po istoj analogiji i

De gustibus et coloribus non est disputandum
pogrešno?
I, ne zameri, prva rečenica je bila ''Inter pedes virginum gaudium est iuvenum''. Moj latinski je bio usmeren, na neke stručnije stvari!
:D
Molim te, pojasni mi šta hoćeš da kažeš o prevođenju sintakse na anglosaksonski? Da li su Englezi i pored promene pravila čitanja, promenili i same latinske poslovice i izraze?

Hoću reći da u klasičnom latinskom pomoćni glagol stoji na kraju, ali da saobrazno drugim jezicima koji su imali uticaj na latinski ode esse tamo gde mu mesto non est. Ima raznih poslovica koje ilustruju ovu pojavu, npr. Homo sum et nihil humanum a me alienum puto. Pogledaj mesto gde se nalazi ovo puto. Sad zamisli rečenicu: Homo sum et nihil humanum a me puto alienum. Ne stoji.

Wikipedia:
Ordinary prose tended to follow the pattern of Subject, Indirect Object, Direct Object, Adverbial Words or Phrases, Verb (SIDAV).