Prijava
   

Obeležiti teritoriju

Obaviti malu nuždu na neuobičajnom mestu i/ili na neuobičajan način.

Komentari