Prijava
 1.    

  Objediniti

  Kobjasniti i pobediti u jednom. Objedinjuju samo najbolji i najkulji likovi. U nekim situacijama možeš da pobediš, ali ne i da kobjasniš i obrnuto. Onaj ko objedini naziva se Objedinitelj, da, sa velikim O.

  - Bolt izleteo pre pucnja, Blejk pobedijo na kraju.
  - Jeste pobedijo, ali nije kobjasnijo. Bolt kad pobedi, ujedno i kobjasni, ako me razumeš.
  - Taj rad, on odmah objedini.