Prijava
   

Objekat A

Naziv za poljski WC.
Objekti na nacrtu gradilištu se dele na objekat A, objekat B... i tako redom abacedom. Kada se otvara gradilište prvo se podigne priručni ili ti poljski WC koje šaljivdžije vole da nazovu Objekat A. Kada se završi WC unutar objekta koji se gradi (objekta B) ruši se objekat A, ali nekada i ostane u dvoištu.
Samo da navedem da postoji prenosiva alternativa i zove se Toi Toi.