Prijava
   

Objektivno posmatranje

Pripada osobi koja koristi fotoaparat.

Komentari

Malo treba da se misli, ali malo. :)) Grazie per +.

treba malo da se preformuliše +