Prijava
  1.    

    Obložiti se

    Prekomerno konzumirati rakiju komovicu koja je predviđena za obloge.

    - Za sve one čiji je moto: malo po sebi, malo u sebe.