Prijava
   

Obostrana korist

Kad plaćeni ubica radi za vlasnika privatnog groblja.