Prijava
   

Očekivanje

Stanje uma koje u nizu ljudskih emocija dolazi posle nade i pre očaja.