Prijava
   

Očekivanje

Potreban i dovoljan uslov za razočarenje.

-Da ti objasnim jednostavno: ti znaš da je mačka, vidiš da je mačka, ipak očekuješ da laje, a posle se razočaraš kada se to ne desi. Nije mačka kriva što ne laje, nego ti što to očekuješ.

Komentari

Ograničiti sebe je izobilje. :) +