Prijava
   

Od cigle ka crepu

Kratak pragmatičan opis evolucije oblika i veličine mobilnih telefona.

CiglaCrep

Komentari

Potpuno tačno...naravno, defka mnogo bolje izgleda kada se gvirne na linkove +++

Ja gvirnu, + bate.

Духовито + :)