Prijava
  1.    

    Od duga do duga

    Ići od druga do druga nakon dobijanja plate i vraćati posuđeni novac.

    -Hvala drug, baš si brat, pomog'o si kad je najteže bilo. Evo pare!