Prijava
   

Od dva zla- odabrati manje

Situacija u adolescenciji, kada, zatvoren u VC-u, zapalimo cigaru, gledamo porno-novine i radimo onan. Pri uletanju roditelja, jer ključa nema, bacamo cigaru i nastavimo sa druge dvije aktivnosti, usled pogubljenosti i faktora iznenađenja.

Ovo je posebno važno ako uleti otac, još i para možemo dobiti.