Prijava
   

Odakle smo momci?

Legitimisanje. Uvodna fraza prosečno inteligentnog pandura, kada ima nameru da vam traži ličnu kartu na proveru.

Pandur: Odakle smo momci?
Ekipa: Šta mi znamo odakle ste vi.. Valjda iz stanice.
Pandur: Molim?! Ličnu kartu vamo!

Komentari