Prijava

"Боље знати много, а често, него не знати ништа, повремено никад, којекуде." - Тетак Ђорђе (Црни Груја)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Обрачунско плаћање по меници настаје код издавања трасиране менице за трасанта и код индосирања за индосанта у случају да је ремитент, односно индосатар повремено и трасантов, односно индосантов поверилац, па му овај плаћа уместо у новцу меничним посредовањем.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
"То да ли сам ја лично учествовао у тим преговорима, то не знам!" - Милош Алигрудић (ДСС)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Судија: "Господине Шешељ, молим Вас одговарајте са ДА или НЕ."
Шешељ: "Не могу се адекватно бранити са ДА или НЕ! Могу ли ја Вас да питам нешто, а да ми ви одговорите са ДА или НЕ?"
Судија: "Можете."
Шешељ: "Знају ли Ваши родитељи да сте Ви хомосексуалац?"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------Садржај овог профила није омаловажавање нити вређање било кога, већ искључиво хумор и забава. Садржај профила представља уметнички израз аутора.

#705
+4172
105
definicija