Prijava
  1.    

    Odeljati se od kurca

    Karati se do iznemoglosti, dok se gorenavedeni ne odelje iliti odere

    A-Gle ovu picku, kako je dooobra...
    B-Da, ona se delje od kurca samo tako!