Prijava
   

Odeljati se od kurca

Karati se do iznemoglosti, dok se gorenavedeni ne odelje iliti odere

A-Gle ovu picku, kako je dooobra...
B-Da, ona se delje od kurca samo tako!