Prijava
   

Odgoj

Mnogima, jedino nasljedstvo koje će dobiti od roditelja, a opet najveće bogatstvo koje imaju.
Na žalost, vrlo često će ih upravo odgoj spriječiti da postanu i materijalno situirani.