Prijava
   

Odgovori kad te lepo pitam

Poslednje reči koje čujemo pred batine.

U policiji, kod kuće...

Komentari

Нек буде за аманет оним који долазе...