Prijava
 1.    

  Odkarati

  Odkarati <--> ukarati

  Odkarati: Preneti određeni predmet sa jednog na drugo mesto.

  ukarati: Ubaciti određeni predmet.

  - Eee, ukarao li je tatko traktor u dvoriše?
  prevod: Da li je otac ubacio traktor u dvoriše?

  - Oćeš li da te odkaramo?
  prevod: Hoćeš da te odvezemo?