Prijava
   

odlepiti

Odstraniti neki X predmet sa neke Y povrsine (koja je najpogodnije glatke spoljasnjosti), koji je za tu istu povrsinu bio pricvrscen tankim slojem lepljive smese Z ... :))

skinuti periku sa celave glave...