Prijava
   

Odsviraj mi jedan G-dur

Psovka gitariste, koji želi sagovorniku da kaže da može slobodno da mu se sagne.