Prijava
  1.    

    Odsviraj mi jedan G-dur

    Psovka gitariste, koji želi sagovorniku da kaže da može slobodno da mu se sagne.