Prijava
   

Of lajn

Iliti na skidanju. Ko što samo ime kaže, korisnik nije trenutno na liniji. Za introvrnozne se komane, pak, kaže da su diskonektid ili anplagd.

Komentari