Prijava
   

Okačiti pušku o klin

Prestati sa duvanjem.

- Šomi brate ae na buksnu večeras.
- Jok more, okačio sam pušku. Idem da se napijem.

Komentari

Citam tri puta "picku o klin". Dobroe.