Prijava
   

Okretanje glave

Nezaobilazan gest publike na stadionima prilikom promasene šanse za poentiranje. Koristi se na svim igralištima, od fudbala i košarke do golfa i boćanja. Ako je šansa bila na levoj, glava se okreće na desnu stranu, i obrnuto, u nekim slučajevima dolazi u obzir i gledanje u vis uz prekrivanje face sa obe ruke. Da bi efekat bio potpun mora se izvršiti i izbacivanje nalučene pljuvačke.