Prijava
 1.    

  Okruglo

  Sa nulom na kraju.

  Sa koliko si devojaka spavao gambi?

  Uf, sa okruglim brojem brt.

  Opa, deset ili sto?

  Sa nula.