Prijava
   

Okupator

Lik koji uvek isprazni bojler kad se kupa.

Izlazi, okupatoru jedan, imam kres šemu za pola sata! Izlazi, da ne bi tebe presavio.