Prijava
   

Olimpijska vatra

Predhodnica velikog događja, inicira se na jednom mestu a onda se obično kreće po celom regionu da bi stigla na kraju na odredište.

...i, dragi gledaoci, olimpijska vatra je upravo krenula iz Sarajeva...