Prijava
   

On je naš

-Izraz koji se koristi za osobu, koja se ugurala preko veze.
-Postaje se član udruženja "On je naš"
-Redovno tapkanje po ramenu i on je naš.
-Život poltron, najvećeg morona.

Komentari