Prijava
  1.    

    Ona duguljasta u Tetrisu

    Prečica do psihijatrije za labilnije igrače. Kad je potrebna nema 'ljeba da će doći, a kad nije eto je u seriji od nekoliko komada uzastopno.