Prijava
   

Onaj ko pita

Osoba koja je postavila pitanje Ko treba nesto da uradi, ili Ko je nesto uradio?

-Ko ce po sok?
-Ko donosi hranu?
-Ko je prdnuo?