Prijava · Registracija
12 : 4
16 em plus     16 em minus
13 : 4
12 : 5

Onanista

Pristojan i politički korektan način da se kaže drkadžija.
Potiče od starogrčke reči "onanisati" što znači šamarati majmuna.

Koji je taj dečko onanista, znači ne verujem!!